Integritetspolicy

Detta dokument är en integritetspolicy enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordning 2016/679).

Principer

Bellakliniken följer riktlinjer som baseras på EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Integritet för privatpersoners, användares och kunders data i Bellakliniken lokaler, system och tjänster är en av de viktigaste aspekterna för att säkerställa data som behandlas i Bellakliniken’s organisation.

 

Bellakliniken använder inte personuppgifter på något annat sätt än för att säkerställa den utlovade servicenivån för kunder eller uppfylla lagliga krav eller legitima intressen. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och används inte i marknadsföring. Bellakliniken överför inte några personuppgifter till platser utanför EU/EES.

 

Dataskydds- och konsekvensbedömningar (DPIA) utförs årligen eller när det bedöms vara nödvändigt för att garantera att alla regler beaktas i Bellakliniken’s tjänster, system och produkter.

Syfte med behandling av personuppgifter

Bellakliniken samlar in information om din dator och dina besök på webbplatsen. Denna information omfattar geografisk belägenhet, webbläsartyp, referenskälla, hur länge besöket varar och antal sidor som besökts.

 

Informationen används baserat på Bellakliniken’s berättigade intressen att administrera denna webbplats och för att förbättra webbplatsens användbarhet.

 

Om du använder kontaktformuläret, samlar Bellakliniken in din e-postadress samt annan information som lämnas av dig i det öppna textfältet.

 

Denna information används baserat på den registrerade personens samtycke och Bellaklinikens berättigade intressen att kommunicera och förbättra Bellaklinikens tjänster.

Informationskällor

Bellakliniken samlar in, lagrar och använder följande kategorier personuppgifter som du lämnar till oss direkt eller indirekt via vår webbplats:

 

information om besök på och användningen av denna webbplats personuppgifter som lämnats i kontaktformulär.

Mottagare av information

Bellakliniken yppar information som samlats in om dig i samband med webbplatsbesöket:

 

  • https://policies.google.com/privacy
  • för att administrera denna webbplats och för att förbättra webbplatsens användbarhet
  • för att kommunicera med dig och förbättra våra tjänster.

 

På grund av den tekniska lösning som används för att hantera uppgifterna, kan vissa av dem vara fysiskt lokaliserade på servrar hos externa personuppgiftsbiträden och administrerade genom att använda en teknisk anslutning.

 

Data varken hanteras eller överförs till platser utanför EU eller EES.

 

Utom vad som anges i denna integritetsskyddspolicy, kommer vi inte att lämna ut information till tredje part.

Säkerhet för personuppgifter

Bellakliniken kommer att vidta adekvata säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande av eller tillgång till dina personuppgifter.

 

Lämnade personuppgifter lagras på säkra servrar som skyddas av tekniska system.

Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy omfattar inte länkarna på denna webbplats som går till andra tredjepartswebbplatser. Bellakliniken är inte ansvarigt för de integritetspolicyer som hör till sådana tredjepartswebbplatser.

Användning av cookies

Det går att läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Registrerade personers rättighter

En person vars uppgifter har samlats har enligt GDPR rätt att kontrollera informationen som finns registrerad och när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

 

En person vars uppgifter har samlats har rätt att begränsa behandling, kräva korrigering, ändring eller borttagning av personligt identifierbar information i registret som, med beaktande av det syfte i vilket informationen behandlas, är felaktig, onödig, ofullständig eller föråldrad. En person har även rätt att få en kopia av sådan information som lämnats till Bellakliniken direkt av personen själv (uppgiftsportabilitet). Om en särskild begäran avvisas, kommer personen att få en skriftlig redogörelse i frågan.

 

Om du utnyttjar din rätt till åtkomst eller begär uppgiftsportabilitet, ange att begäran rör registeruppgifterna på Bellaklinikens webbplats.

En begäran kan lämnas skriftligen i ett undertecknat brev, i ett e-postmeddelande eller i ett kontaktformulär på webbplatsen och skickas till följande adresser:

 

Bellakliniken AB

 

privacy@dk.bellakliniken.com

Hem

 

Kungstorget 8

252 78

 

SWEDEN

 

Telefon: 042-14 66 40

 

Registrerade personer har rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon normalt är bosatt, arbetar eller för en påstådd överträdelse av GDPR.